žvejyba

žvejyba
žvejýba sf. (1) K, Š, Rtr, 448, , , NdŽ, ; N, LsB591, L, LL217 1. žvejojimas: Šį metą didliai, be galo gera žvejýba buvo – daug silkių Plng. Jau pradėjo karbitlempes naudoti, tumet jau kita buvo žvejýba Štk. Aplei žvejýbą kas yr, o kas nėko nesupranta Plng. Vyrai žvejýbon karštume neina, tik par šaltį ir vėją Dgč. Kol įprato jau pri tai žvejýbai, jau buvo prastai Plng. Žvejybos įrankiai ŽŪŽ166. | prk.: Boba eina ant žvejýbos, t. y. mažiuką sugauti J. 2. 495, PolŽ1204, LTEXII562 žuvų gaudymo, žvejojimo verslas: Žvejýbos artelė . Išvažiavo dirbt į žvejýbą Jrb. Aš paskiau mečiau šitą žvejýbą – stalius, račius buvau Srj. Buvau žvejýbos pirminyku Antr. Kopininkai buvo žvejai: i senas, i jaunas visą amžių pie žvejýbos LKT137(Nd). Nuo pirmykštės bendruomenės baltų gentys vertėsi medžiokle ir žvejyba MLTEII14. Plaukiojanti žvejybos bazė . [Žuvėdai] žiemą ir vasarą žuvimis mito ir visą kiaurą metą žvejybo[je] darbavos S.Dauk. Š[ventas] Petras, už karto mokytiniu Viešpaties palikęs, nenorėjo dar mesti amatą savo ir pelnė duoną par žvejybą M.Valanč. Kryžokai … atėmė nuog mūsų medžioklę ir žvejybą, uždraudė prekionę su kaimynų žemėmis A1884,163. Ūkio su žvejyba pardavimas (skelbimas) LC1883,7.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • žvejyba — žvejýba dkt. Ei̇̃ti į žvejýbą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žvejyba — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Žuvų gaudymas, laikymas ar perdirbimas ir sugautų žuvų vežimas nepažeidžiant teritorinės jūros leistino perplaukimo teisės ir navigacijos laisvės išskirtinėje ekonominėje zonoje.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žvejyba — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žuvų pramonės šaka, apimanti žuvų, jūros žinduolių ir kitų jūros gyvūnų gaudymą mėgėjų ir verslinės žūklės įrankiais. atitikmenys: angl. angling; fishery; fishing vok. Fischen, m; Fischerei,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žvejyba paleidžiant žuvis — statusas Aprobuotas sritis gamtos apsauga apibrėžtis Mėgėjų žvejyba, kai sugautos žuvys nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį, taip užtikrinant žuvų gyvybingumą. šaltinis Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo projektas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viena žvejyba — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos. ryšiai: susijęs terminas – mėgėjų žvejyba susijęs terminas – limituota žvejyba šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • licencinė žvejyba — statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Saugomų ir globojamų ar intensyviai veisiamų žuvų rūšių žvejyba turint nustatyta tvarka išduotus leidimus (licencijas) arba žvejyba nestandartiniais įrankiais ir būdais, numatytais Mėgėjiškos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • limituota žvejyba — statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žvejyba, taip pat žvejyba vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama, arba žvejyba nestandartiniais įrankiais ir būdais …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • limituota stintų žvejyba — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Stintų žvejyba tinkliniais samčiais Mėgėjų ir limituotos žvejybos Baltijos jūroje taisyklių nustatyta tvarka. ryšiai: platesnis terminas – limituota žvejyba šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslinė žvejyba — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą tvarką. atitikmenys: angl. commercial fishery rus. рыбный промысел šaltinis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (Žin.,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priekrantės žvejyba — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Žvejyba Žemės ūkio ministerijos nustatytoje priekrantės žvejybos zonoje ne ilgesniais kaip 12 metrų laivais. atitikmenys: angl. small scale coastal fishing vok. kleine Küstenfischerei… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”